{"IsMobileDevice":false}

Villkor

Välkommen till NHL Shop. Vänligen läs följande villkor (”Villkoren”) innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen, eller en en underwebbplats som är tillgänglig på den här webbplatsen, godkänner användaren (”användaren”, ”du”, ”kunden”), utan begränsningar eller förbehåll, villkoren som anges nedan samt ytterligare villkor som anges på en underwebbplats. Om du inte samtycker med de här villkoren ska du stänga webbplatsen.

Vi informerar användare om någonting ändras i villkoren genom att publicera ett meddelande på startsidan av den här webbplatsen. Din fortsatta användning av den här webbplatsen innebär att du samtycker till att vara bunden av en uppdaterad version av villkoren.

Du kan öppna villkoren i ett nytt fönster om du vill skriva ut dem.

Observera att dessa villkor, tillsammans med villkoren i vår Sekretesspolicy, Hjälpsektion och andra vägledningssektioner på webbplatsen, skapar en del av överenskommelsen du gör med Fanatics för att köpa varor på den här webbplatsen.

Ägarskap och verksamhet

Butiken NHL Shop drivs på licens från NHL av Fanatics (”Fanatics” eller ”oss”) och kundens transaktioner sker mellan kunden och Fanatics, inte mellan kunden och NHL. Fanatics (”Fanatics”) är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 5933624 och har sitt registrerade kontor på 2 Gregory Street, Hyde, Cheshire S14 4TH, England. Fanaticss momsregistreringsnummer är 125688644

Registrering

Du måste registrera dig med Fanatics för att kunna köpa produkter från den här webbplatsen.

För att kunna använda Fanaticss webbplats och dra fördel av våra tjänster, samtycker du till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv till oss, och du samtycker även till att hålla den här informationen uppdaterad. Om felaktig information tillhandahålls blir alla avtalsförpliktelser som Fanatics har omedelbart ogiltiga.

Villkor för registrering

Om du är under 18 år måste du be dina föräldrar eller en vårdnadshavare om lov innan du registrerar dig.

 1. Skicka ett e-postmeddelande till webbplatsen eller be Fanatics att skicka någonting till dig via e-post;
 2. Skicka in information till Fanatics;
 3. Köp någonting online

Genom att fortsätta använda den här webbplatsen och de tjänster den erbjuder bekräftar du att du är 18 år gammal eller äldre. Om du är under 18 år bekräftar du att:

 1. Du fått medgivande från en föräldrar/vårdnadshavare att använda webbplatsen
 2. Dina föräldrar eller din vårdnadshavare har läst igenom de här villkoren
 3. Du använder en förälders eller en vårdnadshavares betal- eller kreditkort med hans/hennes tillstånd

Copyright

Du bekräftar och accepterar att allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till webbdesign, text, grafik, ljudklipp, videoklipp, logotyper, knappsymboler, samt urvalet och arrangemanget av dessa, alltid ägs av NHL Shop, Fanatics eller dess innehållsleverantörer, och att alla material skyddas av Storbritanniens upphovsrättslagar och internationella upphovsrättslagar. Du har endast tillåtelse att använda det här materialet såsom den tillämpliga rättighetshavaren uttryckligen auktoriserat. Med förbehåll för ovanstående är sidhuvuden, anpassad grafik och knappsymboler (om inget annat anges) varumärken som ägs av Fanatics.

All programvara som används på denna webbplats ägs av NHL Shop och Fanatics och skyddas av Storbritanniens upphovsrättslagar och internationella upphovsrättslagar. MED ENSAMRÄTT. Tillstånd ges för att kopiera och skriva ut (elektroniskt eller i pappersformat) delar av denna webbplats i syfte att göra en beställning hos Fanatics och använda denna webbplats i shoppingsyfte. All annan användning av material på denna webbplats, inklusive men ej begränsat till reproduktion för andra ändamål än de som anges ovan, modifiering, distribution, överföring, sändning, återpublicering, nedladdning eller uppladdning utan skriftligt tillstånd från Fanatics är strängeligen förbjudet.

Meddelande om överskridande av upphovsrätten

Fanatics kommer, under lämpliga förhållanden, att avsluta konton tillhörande användare som bryter mot andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material har använts eller kopierats på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten, vänligen kontakta vår juridiska avdelning med ett meddelande (”Meddelande”) som innehåller följande information.

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift av den person som bemyndigats att agera för ägarens räkning. Ägaren är i det här fallet personen vars upphovsrättsliga intressen påstås ha blivit kränkta;
 2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade material som du påstår har kränkts och som du begär att vi ska ta bort från webbplatsen;
 3. En beskrivning av platsen där det upphovsrättsskyddade materialet som du påstår har kränkts befinner sig.
 4. Kontaktinformation så att Fanatics kan kontakta dig, som t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress.
 5. En redogörelse från dig att du har goda skäl att tro att användningen av materialet som identifierades i ditt meddelande inte har bemyndigats av upphovsrättsägaren, dennes ombud eller lagen;
 6. En redogörelse från dig att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsägaren, eller är auktoriserad att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Alla meddelanden om upphovsrättskränkningar ska skickas till Fanatics på följande adress:


NHL Shop
Attn: Legal Department
Greengate,
Manchester,
England
M24 1FD

Varumärken

Du bekräftar och accepterar att de varumärken som finns på den här webbplatsen ägs av NHL Shop eller Fanatics, eller licensieras från en tredje part till Fanatics (där så är tillämpligt). Du åtar dig vidare att inte använda sådana varumärken utan skriftligt medgivande från NHL Shop, Fanatics eller de tredje parter som licensierar sina varumärken till Fanatics. NHL Shop:s logotyp är ett officiellt varumärke som ägs av NHL Shop och är föremål för omfattande varumärkesregistrering världen över.

För mer information om immateriella rättigheter, kontakta vår juridiska avdelning:

NHL Shop
Attn: Legal Department
Greengate,
Manchester,
England
M24 1FD

Material som skickats in av användare

Om du skickar in kommunikation eller material till den här webbplatsen, via e-post eller på något annat sätt, med kommentarer, frågor eller förslag på förbättringar, behandlas detta material som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Således frånsäger du dig alla anspråk på att användning av sådant material kränker någon av dina rättigheter, inklusive utan begränsning, moraliska rättigheter, äganderätt eller andra rättigheter, inklusive rätten att godkänna det sätt på vilket Fanatics använder sådant material.

Allt material som skickas in till webbplatsen kan omarbetas, sändas, ändras, kopieras, utlämnas, licensieras, utföras, publiceras, säljas, överföras eller användas av Fanatics var som helst i världen, i vilket medium som helst, utan att behöva betala royaltyavgifter, för all framtid.

Observera att den här bestämmelsen inte avser personlig information som du skickar in. Denna information kommer att behandlas i enlighet med den här webbplatsens ”Sekretesspolicy”, som ingår i dessa Villkor.

Ändringar av Villkoren

Fanatics kan när som helst lägga till, ändra eller ta bort delar av dessa Villkor. När större ändringar görs till Villkoren kommer ett meddelande att publiceras på startsidan av Fanaticss webbplats som meddelar användare att ändringar har genomförts. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen efter att ett sådant meddelande har publiceras medger du att du accepterar ändringarna. Fanatics kan lägga till, ändra, avbryta, ta bort eller upphäva allt innehåll som visas på den här webbplatsen, inklusive produkter och tjänsters funktioner och specifikationer som beskrivs på webbplatsen, tillfälligt eller permanent, när som helst, utan föregående meddelande och utan ansvar.

Sekretess

Vi tar din sekretess på största allvar. Fanaticss sekretesspolicy innehåller uppgifter om vilken typ av information vi kan samla in från dig och uppgifter om hur vi kan använda den här informationen. Vi ber dig läsa igenom vår Sekretesspolicy, eftersom den är en del av de här Villkoren och förklarar på vilket sätt dina personliga data hanteras.

Användning av webbplatsen

Du samtycker till att endast använda webbplatsen på ett sätt som är förenligt med Villkoren och som stämmer överens med tillämpliga lagar och förordningar. I synnerhet godkänner du att du inte kommer att använda denna webbplats för att ladda upp eller skicka något material som innehåller virus eller andra koder, filer eller program avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon mjukvara, hårdvara eller telekomutrustning, eller agera på något annan sätt som kan störa den här webbplatsen. Du accepterar att denna webbplats, och alla varor som du får från vår webbplats, tillhandahålls för personligt bruk och får inte användas i kommersiellt syfte eller distribueras kommersiellt utan vårt tillstånd.

Köp av varor

Hjälpsektionen, som är en del av dessa Villkor, ger dig mer information om hur du beställer och betalar för produkter. Hjälpsektionen ger dig även svar på frågor som rör produktleverans, din rätt att avbryta beställningar, returnering av felaktiga produkter, och vårt kvalitetssäkringssystem. Vi rekommenderar att du läser och förstår följande sektioner:

 1. Leverans
 2. Betalning
 3. Göra en beställning
 4. Returer

Fanatics förbehåller sig rätten att neka en beställning, inklusive stora beställningar eller beställningar som har ett högt monetärt värde, samt att ändra pris och produkttillgänglighet utan föregående meddelande. Fanatics förbehåller sig även rätten att korrigera priser som har publicerats på webbplatsen av misstag och Fanatics är inte skyldiga att sälja varor till priser som publicerats av misstag.

Du bekräftar och accepterar att du är ansvarig för betalning av alla skatter, tullar samt alla andra oundvikliga avgifter som tas ut enligt lag i samband med beställningen och köpet av dina varor från denna webbplats.

Flera specialerbjudanden

Observera att specialerbjudanden på den här webbplatsen inte kan användas tillsammans med andra rabatter.

Förbeställa varor från Fanatics

Fanatics förauktoriserar och debiterar alla förbeställda varor, men inte förrän två veckor innan utskickningen. Vi gör detta så att vi kan säkerställa att vi har tillräckligt med produkter i lager för din beställning. Ibland kan det även vara nödvändigt för kunder att bekräfta information i en viss beställning.

Länkar

Fanatics kan då och då tillhandahålla länkar till webbplatser som ägs av Fanatics eller associerade företag, och/eller till webbplatser som ägs av en tredje part och som inte är formellt associerade med Fanatics, inklusive andra webbplatser som ägs av NHL Shop. Alla länkar tillhandahålls till dig som en förmån. Tillgång till webbplatser som ägs av tredje part sker på din egen risk och varken NHL Shop eller Fanatics har något som helst ansvar för sådana webbplatser.

Tillgänglighet

Fanatics kommer att sträva efter att se till att denna webbplats hela tiden är i full drift. Vi kan emellertid inte garantera att webbplatsen är felfri. Tillgång till den här webbplatsen kan störas eller begränsas för att tillåta rutinmässiga eller akuta reparationer, underhåll eller införandet av nya funktioner eller tjänster.

Genom att använda denna webbplats och alla underwebbplatser, bekräftar och godkänner du att internet använder element och är beroende av tjänster, inmatningar och anläggningar som inte kontrolleras av Fanatics, och om Fanatics helt eller delvis förhindras eller försenas i utförandet av någon av sina skyldigheter att tillhandahålla en viss tjänst, utgör en sådan situation en ”force majeure” och Fanatics skall ursäktas dålig prestanda så länge som en sådan situation varar.

Vid tillämpningen av dessa villkor, skall uttrycket ”force majeure” anses innefatta någon orsak som påverkar Fanaticss möjlighet att leva upp till sina skyldigheter på grund av händelser, utelämnanden eller olyckor utanför Fanaticss kontroll. Dessa inkluderar i synnerhet, men är inte begränsade till, strejk, lockout, annan industriåtgärd, faktiska eller hotade terrorhandlingar, civila oroligheter, upplopp, upprörda folkmassor, invasion, krig, hot om eller förberedelse inför krig, brand, tekniska fel eller strömavbrott, fel på mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller andra nätverksproblem, avbrott, störningar eller funktionsfel, explosioner, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, strukturella skador, en epidemi eller annan naturlig eller fysisk katastrof, lagar, bestämmelser, regler, eller utslag av regering, domstol eller någon behörig myndighet.

Fanatics förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta din användning av denna webbplats eller någon av våra tjänster när som helst om vi tror, enligt vårt gottfinnande, att du har brutit mot dessa Villkor.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Fanatics, NHL Shop, alla deras associerade företag, deras chefer, anställda, informatörer, licensgivare och licenstagare, tjänstemän och samarbetspartner, (kollektivt, ”försäkrade parter”) skadeslösa från allt ansvar och alla kostnader (inklusive utan begränsning, advokatarvoden och advokatkostnader) som har förorsakats de försäkrade parterna i samband med anspråk till följd av en överträdelse av dessa Villkor av dig. Du kommer att samarbeta med Fanatics och/eller NHL Shop, så mycket som rimligen krävs, för att försvara någon fordran. Fanatics och NHL Shop förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva juridiska försvaret och kontrollen över alla juridiska ärenden. Du får inte göra en juridisk uppgörelse gällande några ärenden utan skriftligt medgivande från Fanatics och NHL Shop.

Användning av den här webbplatsen

Fanatics förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta din användning av denna webbplats eller någon av våra tjänster när som helst om vi tror, enligt vårt gottfinnande, att du har brutit mot dessa Villkor.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Fanatics, alla deras associerade företag, deras chefer, anställda, informatörer, licensgivare och licenstagare, tjänstemän och samarbetspartner, (kollektivt ”försäkrade parter”) skadeslösa från allt ansvar och alla kostnader (inklusive utan begränsning, advokatarvoden och advokatkostnader) som har förorsakats de försäkrade parterna i samband med anspråk till följd av en överträdelse av dessa Villkor av dig. Du kommer att samarbeta med Fanatics, så mycket som rimligen krävs, för att försvara någon fordran. Fanatics förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva juridiska försvaret och kontrollen över alla juridiska ärenden. Du får inte göra en juridisk uppgörelse gällande några ärenden utan skriftligt medgivande från Fanatics.

Ändringar

Vi kan ändra den här webbplatsen eller våra tjänster på vilket sätt som helst, när som helst, och utan föregående meddelande till dig.

Klagomål och kommentarer

Om du har klagomål eller kommentarer som gäller någon av de produkter vi tillhandahåller dig, vänligen kontakta Fanatics via sektionen Kontakta oss på webbplatsen. Du kan även ringa oss, mån-fre, 08:00-20:00 GMT. Kunder i Storbritannien ska ringa 0845 458 2748. Internationella kunder ska ringa +44 (0) 845 458 2748.

Övrigt

Villkoren, Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn fungerar som det fullständiga avtalet mellan dig och Fanatics. Inga råd och ingen information, vare sig muntligen eller skriftligen, som du får genom webbplatsen eller från samtal med vår personal, ska ändra dessa villkor.

Villkoren, Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn och alla kontrakt som görs i enlighet med dessa, gäller även för alla Fanaticss eventuella efterträdare och uppdragsinnehavare.

E-posttjänst

I situationer där Fanatics ger dig möjlighet att prenumerera på en e-posttjänst som uppdaterar dig med nyheter eller information som vi anser vara av intresse för dig, kommer din användning av innehållet som tas emot via e-posttjänsten omfattas av dessa Villkor.

Ansvarsbegränsning

I den omfattning som tillåts av tillämpliga lagar är varken NHL Shop eller Fanatics, eller någon av deras respektive direktörer, anställda, samarbetspartner eller andra representanter, ansvariga för förlust eller skador som uppkommer av eller i samband med användandet av (eller oförmågan av att använda) materialet, funktionerna eller tjänsterna som erbjuds via denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, indirekta skador/förluster eller följdskador/förluster, förlust av data, inkomst, vinst eller möjlighet, förlust av eller skada på egendom och fordringar av tredje part, även om NHL Shop och/eller Fanatics har informerats om möjligheten av sådana förluster eller skador, eller om sådana förluster eller skador var rimligen förutsägbara. Om denna klausul helt eller delvis är ogenomförbar i någon jurisdiktion på grund av relevanta lagar, ska Fanaticss totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och anspråk (vare sig i kontrakt, stämningsansökningar – inklusive men inte begränsat till vårdslöshet – eller annat) under inga omständigheter överskrida det belopp som betalats av dig, om något, för att få tillgång till den här webbplatsen.

Förutom vad som anges i sista stycket i detta avsnitt, skall det sammanlagda ansvaret för Fanatics (oavsett om det rör sig om kontrakt, vårdslöshet eller brott mot lagstadgad skyldighet eller någonting annat) till dig för eventuell förlust eller skada av något slag, oavsett vem som orsakade förlusten/skadan, under inga omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar värdet av de varor och/eller tjänster som kunden har mottagit eller borde ha mottagit från Fanatics i samband med denna webbplats.

Ingenting i dessa villkor ska utesluta Fanaticss ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vårdslöshet, eller för bedrägligt beteende.

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls utan några utfästelser eller garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Fanatics och NHL Shop frånsäger sig alla utfästelser och garantier, inklusive men inte begränsat till, exempelvis lämplighet för ett visst ändamål, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar. Fanatics och NHL Shop varken utfäster eller garanterar att informationen och/eller funktionerna som är tillgängliga via denna webbplats är korrekta, fullständiga eller aktuella, eller att denna webbplats kommer att vara fri från defekter, inklusive men inte begränsat till, virus eller andra skadliga element. Användaren av denna webbplats är ansvarig för samtliga kostnader som uppstår till följd av användningen av denna webbplats.

Allmänt

Fanatics kan tilldela eller vidarelicensiera någon av sina rättigheter eller skyldigheter till kunden under eller i samband med dessa Villkor, eller några av dess övriga skyldigheter gentemot kunden, utan kundens skriftliga medgivande.

Användning av denna webbplats, eller en genomförd beställning, eller en leverans av en beställning till kunden av Fanatics ska inte skapa ett partnerskap, samarbete eller liknande förhållande mellan Fanatics eller NHL och kunden, och kunden skall inte ha befogenhet att förpliktiga Fanatics eller NHL på något sätt.

Inget undantag kan göras av varken Fanatics eller av kunden när det gäller skyldigheterna i dessa Villkor (inklusive bestämmelserna i Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn). Inga dekret är giltiga såvida de inte är skriftliga, och varje skriftligt undantag skall inte anses vara ett undantag från de föregående eller efterföljande skyldigheter som kunden har gentemot Fanatics.

Fanatics skall inte behöva göra några undantag från de skyldigheter som kunden har gentemot Fanatics på grund av en försening med att hävda sina rättigheter eller genom att bevilja tid eller ersättning. Eventuella undantag från en överträdelse skall inte också vara ett undantag för någon senare överträdelse.

Om ett villkor eller en bestämmelse i dessa Villkor (inklusive bestämmelserna i Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn) och/eller en förordning anses vara olaglig eller ogenomförbar, helt eller delvis, enligt en lag eller rättsregel, ska denna del, villkor eller bestämmelse i tillämplig utsträckning inte anses utgöra en del av dessa Villkor (inklusive bestämmelserna i Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn) och/eller den berörda förordningen, men giltigheten och genomförbarheten av de resterande villkoren skall inte påverkas.

Dessa Villkor (inklusive bestämmelserna i Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn) tillsammans med villkoren som gäller när en kund genomfört en beställning utgör hela avtalet mellan kunden och Fanatics, med avseende på avtalets ämne, och ersätter alla tidigare termer, kommunikation, representationer (andra än de som gjorts med bedrägligt uppsåt), garantier och bestämmelser, oavsett om de gjorts skriftligen eller muntligen mellan kunden och Fanatics.

Kunden är medveten om att NHL är en berörd part till webbplatsen och kan hävda sina rättigheter enligt dessa villkor (inklusive bestämmelserna i Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn) och/eller en förordning enligt lagen Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999.

Med undantag för vad som anges ovan har en person som inte är en berörd part till det här avtalet inga rättigheter under Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 att genomdriva något villkor i dessa Villkor (inklusive bestämmelserna i Hjälpsektionen och Sekretesspolicyn) och/eller någon förordning.

Tillämplig lag

Dessa Villkor och alla avtal som gäller under dem styrs av och ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, vars domstolar skall vara de enda behöriga domstolarna. Vi gör inga utfästelser om att materialet på den här webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. Användning av materialet på den här webbplatsen är förbjuden från områden där innehållet är olagligt. Kunder som använder den här webbplatsen från platser utanför Storbritannien gör det på egen risk och på deras eget initiativ och är ansvariga för att följa lokal lagstiftning, till den grad lokal lagstiftning är tillämplig. Ingenting i dessa Villkor skall på något sätt anses begränsa eller påverka dina lagstadgade rättigheter under engelsk lag.

Vi informerar användare om någonting ändras i villkoren genom att publicera ett meddelande på startsidan av den här webbplatsen. Din fortsatta användning av den här webbplatsen innebär att du samtycker till att vara bunden av en uppdaterad version av villkoren.

Du kan öppna villkoren i ett nytt fönster om du vill skriva ut dem.


NHL, NHL Shield, ordmärket och bilden av Stanley Cup, Center Ice namn och logotyp, NHL Konferens logotyper, NHL Winter Classic namn och logotyp, vintage Hockey märket och logotyp, leva varje skift, Hot Off the Ice, The spel Bor där du gör, NHL Power Play, Heritage Classic namn och logotyp, NHL Stadium Series namn och logotyp, NHL All-Star Game logotyp, NHL Face-Off namn och logotyp, NHL Gamecenter, NHL Gamecenter LIVE, NHL Network namn och logotyp, NHL Mobile namn och logotyp, NHL Radio, NHL Awards namn och logotyp, NHL Utkast namn och logotyp, Hockey Fights Cancer, eftersom det är det VM, The Biggest Assist händer utanför isen, NHL Grön namn och logotyp, NHL All-Access Vancouver namn och logotyp, NHL Auktioner, NHL Ice Time, Ice Time Any Time, Ice Tracker, NHL Vault, Hockey är till för alla, och Frågor blir svar är varumärken som tillhör National Hockey League. Alla NHL logotyper och varumärken och logotyper NHL team och avbildas varumärken häri tillhör NHL och de respektive lagen och får inte reproduceras utan föregående skriftligt medgivande från NHL Enterprises, LP © NHL 2013. Alla rättigheter reserverade. Alla NHL team tröjor anpassade med NHL spelarnas namn och nummer är officiellt licensierade av NHL och NHLPA. Ordmärket Zamboni och sammansättningen av Zambonis nybeläggningsmaskin för is är varumärken som tillhör Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Frank J. Zamboni & Co., Inc. 2014. Med ensamrätt.

Registrera dig och spara 15%

Genom att fylla i din e-postadress samtycker du till att ta emot meddelanden från oss med aktuella produktnyheter och erbjudanden. Läs vår integritetspolicy här.
Krävs Ogiltig e-postadress Du prenumererar redan
Krävs
Tack för att prenumerera
{"FavouriteTeamOptions":{"MultipleChoice":false,"ShowTeams":true,"Teams":[{"Id":96,"Name":"Boston Bruins"},{"Id":97,"Name":"Buffalo Sabres"},{"Id":98,"Name":"Carolina Hurricanes"},{"Id":99,"Name":"Columbus Blue Jackets"},{"Id":100,"Name":"Detroit Red Wings"},{"Id":101,"Name":"Florida Panthers"},{"Id":102,"Name":"Montreal Canadiens"},{"Id":103,"Name":"New Jersey Devils"},{"Id":104,"Name":"New York Islanders"},{"Id":105,"Name":"New York Rangers"},{"Id":106,"Name":"Ottawa Senators"},{"Id":107,"Name":"Philadelphia Flyers"},{"Id":108,"Name":"Pittsburgh Penguins"},{"Id":109,"Name":"Tampa Bay Lightning"},{"Id":110,"Name":"Toronto Maple Leafs"},{"Id":111,"Name":"Washington Capitals"},{"Id":112,"Name":"Anaheim Ducks"},{"Id":113,"Name":"Arizona Coyotes"},{"Id":114,"Name":"Calgary Flames"},{"Id":115,"Name":"Chicago Blackhawks"},{"Id":116,"Name":"Colorado Avalanche"},{"Id":117,"Name":"Dallas Stars"},{"Id":118,"Name":"Edmonton Oilers"},{"Id":119,"Name":"Los Angeles Kings"},{"Id":120,"Name":"Minnesota Wild"},{"Id":121,"Name":"Nashville Predators"},{"Id":122,"Name":"San Jose Sharks"},{"Id":123,"Name":"St. Louis Blues"},{"Id":124,"Name":"Vancouver Canucks"},{"Id":125,"Name":"Winnipeg Jets"},{"Id":477,"Name":"Vegas Golden Knights"},{"Id":547,"Name":"Seattle Kraken"}],"ViewName":"TeamSelector/_SingleTeamSelector.Desktop"},"PleaseSelectText":"Välj","FavouriteTeamText":"[Favourite Team]","NoMatchesFoundText":"[No Matches Found]","Translations":{},"AddSubscriberUrl":"/stores/nhl/sv/account/AddSubscriber","SubscriptionSignUpText":"Registrera dig och spara 15%","SubscriptionDescriptionText":"Genom att fylla i din e-postadress samtycker du till att ta emot meddelanden från oss med aktuella produktnyheter och erbjudanden. Läs vår integritetspolicy här.","SubscriptionEmailText":"E-postadress","SubscriptionSubmitButtonText":"Skicka","SubscriptionSuccessMessage":"Tack för att prenumerera","InvalidEmailText":"Ogiltig e-postadress","RequiredText":"Krävs","SubscriptionFailureMessage":"Du prenumererar redan"}